اخبار

گفت وگوی آقای محمود اولیائی با پایگاه خبری اتاق ایران

مطالعه بازار گام نخست برای انعقاد قراردادهای بین المللی است

نایب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران  جناب آقای محمود اولیائی ، توسعه علم مدیریت را به کمک مشاوران این حوزه هم در بخش دولتی و هم خصوصی، ضروری توصیف کرد و معتقد است اگر قرار باشد از فرصت های بعد از لغو تحریم ها بهترین بهره را ببریم باید به کمک همین مشاوران، مطالعات بازار را انجام دهیم.

لینک خبر: http://otaghiranonline.ir/news/36470

انتقادات و پیشنهادات

logo footer

تلفن : 66903379 - 9821+ / 66946797 - 9821+

ایمیل : info@kayen-co.com / kayenco@gmail.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید