مقالات

با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت و شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، سپس بازارهای مالی جهانی در سراسر جهان واکنش گسترده ای نشان دادند. ریسک ویروس کرونا(Covid 19)   به حدی است که می توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست. میزان اثرگذاری شیوع ویروس بر اقتصادهای مختلف یکسان نیست. روشن است که شیوع این ویروس می تواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی از گردشگری تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.  در کنار نگرانی های مردم و گردشگران، محدودیت های دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های این بخش ها اثر منفی خواهد داشت. بیشترین آسیب را در این بین شرکت‌های هواپیمایی دیده و خواهند دید. در گزارشی که به پیوست تقدیم می گردد سعی گردیده بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تاثیر ویروس کرونا بر برخی از حوزه های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

لینک دانلود گزارش:

CORONA--ECO-1.pdf

انتقادات و پیشنهادات

logo footer

تلفن : 66903379 - 9821+ / 66946797 - 9821+

ایمیل : info@kayen-co.com / kayenco@gmail.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید