نشریه داخلی شرکت مهندسین مشاور کاین مطلب ویژه

نشریه داخلی شرکت مهندسین مشاور کاین

سال اول - شماره اول - مهرماه 1400

لینک دانلود:

000
محتوای بیشتر در این بخش: « انتخابات،یادگیری و درسهای بزرگ

انتقادات و پیشنهادات

logo footer

تلفن : 66903379 - 9821+ / 66946797 - 9821+

ایمیل : info@kayen-co.com / kayenco@gmail.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید