مدیریت منابع انسانی (HRM)

 • شرکت هلدینگ توربو کمپرسور نفت
 • شرکت طراحی و مهندسی نفت آسیا
 • پتروشیمی پارس
 • شرکت نفت بهران
 • شهرداری
 • مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی
 • پرسو الکترونیک
 • داروپخش
 • آنتی بیوتیک سازی ایران
 • قطعه سازان خودرو
 • بلندپایه
 • شرکت صنایع غذایی کام
 • میزانکار
 • پارس دیانا
 • پرسو الکترونیک

انتقادات و پیشنهادات

logo footer

تلفن : 66903379 - 9821+ / 66946797 - 9821+

ایمیل : info@kayen-co.com / kayenco@gmail.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید