نقش فناوری در توسعه مدیریت منابع انسانی؛ تغییر یا تحول؟

فصلنامه مشاور مدیریت شماره 44

چکیده

با گذری بر روندهای جهانی در خصوص به کارگیری نوآورانه فناوری در حوزه منابع انسانی، به نظر می‌رسد که با نزدیک‌تر شدن فضای فناوری به فضای عملگرای کسب و کار در چند سال اخیر، نقش امروز فناوری در مدیریت سرمایه‌های انسانی در مقایسه با سال‌های قبل، به طور مشخصی تغییر یافته است؛ تا جایی که گاهی «فناوری منابع انسانی» به طور خاص به عنوان زمینه فعالیت برخی از کسب و کارها مطرح شده است. در این نوشتار، پس از مرور تغییرات نقش فناوری در مدیریت منابع انسانی، به طور خاص به طرح موضوع «فناوری منابع انسانی» در دنیای امروز و روندهای جدید آن خواهیم پرداخت.

 

انتقادات و پیشنهادات

logo footer

تلفن : 66903379 - 9821+ / 66946797 - 9821+

ایمیل : info@kayen-co.com / kayenco@gmail.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید