مقالات

نشریه داخلی شرکت مهندسین مشاور کاین

 

سال اول - شماره دوم  - آذر ماه یکهزار و چهارصد

لینک دانلود:

Mag-kayen-No2Mag-kayen-No2

انتقادات و پیشنهادات

logo footer

تلفن : 66903379 - 9821+ / 66946797 - 9821+

ایمیل : info@kayen-co.com / kayenco@gmail.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید