عارضه یابی و توسعه سازمانی

عارضه یابی و توسعه سازمانی

امروزه یکی از مهمترین موضوعات فضای کسب و کار ، تحلیل شکست شرکت‌هایی است که هنگام مواجه شدن با انواع مشخص تغییرات فناوری یا تغییرات بازار نتوانسته‌اند رهبری صنایع حوزه فعالیت‌ خود را حفظ کنند.

لذا شناسایی عارضه های سازمانی و علل بروز این عارضه ها نخستین گام در تحلیل سازمان به شمار می رود.

به منظور برخورد اثربخش با همة عواملي كه بر توانايي سازمان در رشد سودآور آن تأثير دارند، مديران فرآيندهاي مديريت استراتژيك را به گونه‌اي طراحي مي كنند كه به نظرشان وضعيت بهينه سازمان را در محيط رقابتي‌اش تسهيل مي‌نمايد. چنين استقراري به اين لحاظ امكانپذير است كه فرآيندهاي استراتژيك برآورد دقيق‌تري از تغييرات محيطي فراهم مي‌كنند و براي واكنش نسبت به فشارهاي داخلي يا رقابتي آمادگي  بيشتري پديد مي‌آورند. از اینرو پيچيدگي و ظرافت تصميم‌گيري در كسب و كار، برنامه ريزي استراتژيك را بعنوان يك محور اساسي در فرآيند مديريت ضروري مي‌سازد.

در ادامه تدوین برنامه استراتژیک ، سازمانها نیازمند مکانیزمی جهت جاری سازی و توسعه استراتژی ها در کلیه سطوح سازمانی و تعیین نقش هریک از واحدهای سازمانی در تحقق استراتژی های سازمان هستند که یکی از ابزارهای مرسوم در این خصوص مدل کارت امتیازی متوازن BSC است .

‌ از سوی دیگر جهت شناسایی سلامت سازمانی بمنظور دستیابی به استراتژی های تدوین شده و شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود در سازمان می توان از نظام تعالی سازمانی EFQM بهره برد تا امکان مقایسه عملکرد و نتایج با سازمانهای برتر در صنعت نیز فراهم گردد.

2- خدمات دپارتمان (زمینه های ارایه خدمت)

الف) برنامه ریزی استراتژیک

 • طراحی و تدوین استراتژی های سازمان و کسب و کار
 • توسعه استراتژی ها به روش BSC
 • برنامه ریزی عملیاتی
 • شناسایی و توسعه هوش مالی سازمانی
 • تدوین طرح تجاری Business Plan
 • طراحی مدل کسب و کار Business Model

ب) نظام تعالی سازمانی

 • مشاوره جهت حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی
 • مشاوره جهت حضور در جایزه ملی کیفیت
 • مشاوره جهت حضور در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • مشاوره جهت حضور در جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت
 • مشاوره جهت حضور در جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مشاوره جهت حضور در جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی
 • مشاوره جهت حضور در جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز

ج) عارضه یابی سازمانی

 • عارضه یابی سازمانی براساس مدل Due Diligence
 • بررسی موقعیت سازمان براساس مدل منحنی عمر سازمان
 • عارضه یابی سازمانی براساس مدل IMIDRO

د) سایر

 • طراحی نظام تحقیقات بازار ، بازاریابی و برندینگ
 • شناسایی سبک رهبری سازمان
 • ارزیابی سطح تکنولوژی و طراحی نظام مدیریت تکنولوژی
 • طراحی چرخه مدیریت بهره وری
 • طراحی مکانیزم ارزیابی عملکرد هلدینگ
 • مهندسی ساختار مالی سازمان

انتقادات و پیشنهادات

logo footer

تلفن : 66903379 - 9821+ / 66946797 - 9821+

ایمیل : info@kayen-co.com / kayenco@gmail.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید