معرفی افراد

سید محمود عبادی

سید محمود عبادی

رئیس هیئت مدیره

محسن دوست حسینی

محسن دوست حسینی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود اولیایی

محمود اولیایی

مدیر عامل

karshenas

انتقادات و پیشنهادات

logo footer

تلفن : 66903379 - 9821+ / 66946797 - 9821+

ایمیل : info@kayen-co.com / kayenco@gmail.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید